Services – Apotheek Zuiderhaaks B.V. – Den Helder

Services

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gezondheids-testen

Cholesterol Bloeddruk Bloedglucose test
Wilt u weten hoe gezond u bent? Dan nodigen wij u graag uit voor de Gezondheidstesten die Apotheek Zuiderhaaks aanbiedt!

Testen van uw bloeddruk, cholesterol en bloedglucose: meten is weten!
Bent u op de hoogte van uw waardes? Apotheek Zuiderhaaks biedt u aan uw bloeddruk, cholesterolwaardes en/of uw bloedglucose te meten. Met de modernste apparatuur bent u zo op de hoogte van uw waardes. Indien nodig verwijzen we u door naar uw huisarts, de apotheek stelt geen diagnose!

Het meten van cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk
De metingen vinden plaats in een aparte ruimte in de apotheek en duren niet lang. Om uw cholesterolwaardes of uw bloedglucose te kunnen meten, worden enkele druppels bloed via een vingerprik afgenomen.

Kosten

De metingen zijn niet gratis en worden niet vergoed door uw zorgverzekering.
Het meten van uw bloeddruk kost €3,00
Het meten van uw bloedglucose kost €5,00
Hte meten van uw cholesterolwaardes kost €10,00
Liever een afspraak
Voor bovenstaande metingen kunt u meestal terecht zonder afspraak. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch (tel nr 0223-623132) of door langs te komen in de apotheek.

Gemak van de Herhaalservice

Wanneer u chronisch geneesmiddelen gebruikt krijgt u voor een langere periode (meestal drie maanden) medicatie mee. Na die periode vraagt u bij de huisarts een herhaalrecept aan. 2 werkdagen later kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij de apotheek. het kan echter ook anders!

Met de Herhaalservice vraagt uw apotheek de herhaalrecepten aan bij de huisarts. Uw huisarts verstrekt het recept rechtstreeks aan de apotheek. In de apotheek worden de geneesmiddelen voor u klaar gezet, en u krijgt een berichtje dat u ze kunt komen afhalen. Bovendien zorgen wij ervoor dat u uw geneesmiddelen zoveel mogelijk tegelijk krijgt.

Wanneer u De Herhaalservice gebruikt biedt het u veel gemak. Maar het zorgt er ook voor dat u niet vergeet op tijd uw nieuwe geneesmiddelen aan te vragen. En zit dus nooit zonder.

De Herhaalservice is uiteraard gratis. Heeft u belangstelling? Laat het ons weten! Om te starten met de Herhaalservice zal uw actuele geneesmiddelenvoorraad met u besproken worden, waarna met u afgesproken wordt vanaf welke datum uw Herhaalservice van start gaat

Uw geneesmiddelen per twee weken in een rol

Uiteraard gebruikt u het liefst geen geneesmiddelen. Toch kan het gebeuren dat u zelfs meerdere middelen naast elkaar moet gebruiken. Het kan dan wel eens gebeuren dat u niet meer weet wanneer u welk middel moet innemen. Ook kan het dan best eens gebeuren dat u een gift vergeet in te nemen…

Heeft u dat ook? Dan is de Medicatierol misschien iets voor u! Met dit systeem worden uw geneesmiddelen overzichtelijk verpakt in zakjes. Per dag en per tijdstip van inname heeft u een zakje, waar al uw geneesmiddelen in zitten. Alle zakjes van twee weken zitten aan elkaar op een rol. Elke twee weken staat een nieuwe rol voor u klaar, die u kunt ophalen of die bij u thuis wordt bezorgd.

Met de medicatierol weet u zeker dat u de juiste geneesmiddelen gebruikt en op het juiste moment.

Zijn er wijzigingen in uw medicatie? Gaat u wat langer weg voor bijvoorbeeld een vakantie? Uiteraard houden we daar rekening mee. De Medicatierol wordt daar op aangepast.

Albert Heijn Medicaldesk

Regel uw recept via de AH MedicalDesk

Albert Heijn heeft samen met Apotheek Zuiderhaaks de MedicalDesk gestart. De MedicalDesk vindt u in de Albert Heijn supermarkten aan de Marsdiepstraat en aan de Meeuwenstraat in Den Helder (AH Dreijer en AH Boonstra). U kunt daar uw recept inleveren en later weer ophalen. Doet u in het weekend uw boodschappen? ’s Avonds nog even naar Albert Heijn? Bovenstaande winkels zijn geopend op alle dagen van 8.00 tot 22.00 uur. Op vrijwel alle zondagen van 10.00 tot 18.00 uur.

De medicijnen worden gewoon klaargemaakt in Apotheek Zuiderhaaks. Ook de medicatiebewaking wordt volledig door Apotheek Zuiderhaaks uitgevoerd. Zo nodig wordt overlegd met de arts, bijvoorbeeld als medicijnen niet samen gebruikt mogen worden. De service is verder zoals u al van ons gewend bent.

Als uw medicijnen niet of niet geheel vergoed worden, krijgt u een rekening van de apotheek. U hoeft dus bij Albert Heijn niet af te rekenen. Als u uw recept op weekdagen* voor 13.00 uu inlevert, kunt u uw medicijnen 2 werkdagen later, na 14.00 uur ophalen.
En heeft u bij het afhalen vragen over uw medicijnen? Neemt u dan contact op met de apotheek.

U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomspagina vindt u onze adresgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!

Informatie over de dienstverlening van de apotheek

Op deze pagina vindt u informatie over het zorgaanbod van onze apotheek, met de nadruk op de online zorg.

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zonodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.
Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.
In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Beantwoording van electronische vragen:

Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. De apotheker zal bij onduidelijkheden contact opnemen met de patiënt.
Vragen die via de e-mail of website binnenkomen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Medicijnconsult

Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw apotheek..

Recepten

Geldig recept

Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.
Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.
Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Onbekende patiënten

Aangezien onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken zullen onbekende patiënten:
– gevraagd worden om aanvullende informatie                                                                    óf
– zullen worden doorverwezen naar een apotheek bij hen in de buurt.

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.
Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten.

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven bij welke dienstdoende apotheek u terecht kunt bij u in de buurt.

Buitenlandse recepten

Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Kosten en betalingswijze

Kosten online zorg- en dienstverlening

Onze apotheek brengt geen extra kosten in rekening voor online zorg- en dienstverlening.

Betalingswijze

De betalingswijze wijkt niet af van de reguliere apotheeksituatie.

Levering en bezorging van geneesmiddelen

De medicijnen kunnen worden opgehaald door de patiënt of een vertegenwoordiger of dezelfde dag worden thuisbezorgd.

Als u gebruik wilt maken van onze bezorgservice, dan kunt u contact opnemen met onze apotheek. Onze apotheek voldoet aan alle eisen die aan het bezorgen van geneesmiddelen worden gesteld.

Spoedeisende medicijnen kunnen direct worden afgehaald bij onze apotheek of bij de dienstdoende apotheek (zie dienstrooster).

Beveiliging van uw gegevens

Vertrouwelijkheid van informatie

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving.

Beveiliging patiëntgegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN 7510.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
Binnen de NAN is voor online dienstverlening een speciale richtlijn ontwikkeld: ‘Online farmaceutische zorg- en dienstverlening’ die extra normen stelt aan het online werken voor apotheken. Deze website voldoet aan deze richtlijn.

Op de KNMP-site www.knmp.nl kunt u de NAN en de richtlijn bekijken.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.